Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 2 februari 2024

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 2 februari 2024 heeft genomen met een korte toelichting daarop.