Besluitenlijst ministerraad 5 juli 2024

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 5 juli 2024 heeft genomen met een korte toelichting daarop.