Onderraden en ministeriële overleggen

Onderraden

Gecompliceerde en meer technische onderwerpen worden niet direct besproken in de ministerraad. Deze onderwerpen worden eerst behandeld in een onderraad door de ministers die er direct bij betrokken zijn. Over het algemeen gelden voor de onderraden dezelfde regels als voor de ministerraad. De minister-president zit ook de vergaderingen van onderraden voor. Voor enkele specifieke onderwerpen zijn ministeriële overleggen ingesteld.

Stelsel onderraden

 • RWIZO (Raad Werk, Inkomen, Zorg en Onderwijs)
 • REZIM (Raad economische Zaken, Infrastructuur en Milieu)
 • RBJ (Raad Bestuur en Justitie)
 • RIV (Raad Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten)
 • RKR (Raad voor de Koninkrijksrelaties)

Ministeriële overleggen

Naast de onderraden zijn er enkele ministeriële overlegorganen. Het belangrijkste verschil met onderraden is dat deze tijdelijk zijn, in principe voor de duur van de kabinetsperiode. Ministeriële commissies worden gevormd voor een bepaald thema of onderwerp. De minister-president is ook hier de voorzitter. 

Stelsel ministeriële overleggen

 • MCEU (Ministeriële commissie Europese Unie)
 • MCD (Ministeriële commissie decentralisaties)
 • MCO (Ministeriële commissie Omgevingswet)
 • MCAF (Ministeriële commissie Aanpak Fraude)
 • MCVO ( Ministeriële commissie vliegramp Oekraïne)
 • MCV (Ministeriële commissie Veiligheid)
 • MCDO (Ministeriële commissie  Digitale overheid)
 • MKSO (Ministeriële Kerngroep Speciale Operaties)
 • Vierhoek (informeel)