Onderraden en ministeriële overleggen

Onderraden

Gecompliceerde en meer technische onderwerpen worden niet direct besproken in de ministerraad. Deze onderwerpen worden eerst behandeld in een onderraad door de ministers die er direct bij betrokken zijn. Over het algemeen gelden voor de onderraden dezelfde regels als voor de ministerraad. De minister-president zit ook de vergaderingen van onderraden voor.

 • Raad Werk, Inkomen, Zorg en Onderwijs (RWIZO)
 • Raad Financiële en Economische Zaken, Infrastructuur en Landbouw (RFEZIL)
 • Raad Bestuur en Justitie (RBJ)
 • Raad Veiligheid en Inlichtingen (RVI)
 • Raad voor Koninkrijksrelaties (RKR)
 • Raad Defensie en Internationale Aangelegenheden (RDIA)
 • Raad Europese Aangelegenheden (REA)

Ministeriële overleggen

Naast de onderraden zijn er enkele ministeriële overlegorganen. Het belangrijkste verschil met onderraden is dat deze tijdelijk zijn, in principe voor de duur van de kabinetsperiode. Ministeriële commissies worden gevormd voor een bepaald thema of onderwerp. De minister-president is ook hier de voorzitter.

 • Ministeriële Kerngroep Speciale Operaties (MKSO)
 • Ministeriële Commissie Vliegramp Oekraïne (MCVO)
 • Ministeriële Commissie Wederopbouw Bovenwinden (MCWB)
 • Ministeriële Commissie Klimaat en Energie
 • Ministeriële Commissie Regionale Samenwerking
 • Vijfhoek (informeel)