Ontslag en benoeming nieuwe minister van I&W

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga, heeft Koning Willem-Alexander verzocht haar per 31 augustus 2021 ontslag te verlenen als minister van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de aanvaarding van een andere functie.

De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen.

De Koning heeft vervolgens, op voordracht van de minister-president, drs. B. Visser op de meest eervolle wijze ontslag verleend als staatssecretaris van Defensie en met ingang van 31 augustus 2021 benoemd tot minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minister zal vanmiddag ten overstaan van de Koning op Paleis Noordeinde worden beëdigd.

De minister van Defensie, drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, zal de taken van de staatssecretaris van Defensie overnemen.