Najaarsnota 2023: Minder uitgaven dan begroot

Veel ministeries gaan in 2023 minder geld uitgeven dan begroot, in totaal € 4,5 miljard. Het is niet mogelijk gebleken om alle plannen uit te voeren. Daar zijn verschillende oorzaken voor, zoals krapte op de arbeidsmarkt, vertraagde uitvoering van projecten en minder beroep op subsidies. Dit staat in de Najaarsnota 2023 van minister Kaag van Financiën waar de ministerraad mee heeft ingestemd. De Najaarsnota wordt vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Minder inkomsten

Naast dat er dit jaar minder geld is uitgegeven dan begroot, is er ook minder geld binnengekomen, in totaal € 4,3 miljard. Oorzaak hiervan is een daling van de belasting- en premieontvangsten. Dit komt vooral door de tegenvallende economische groei in het derde kwartaal van 2023 en is terug te zien in lagere consumptie (btw-opbrengsten), lagere looninkomsten en vennootschapsbelasting. Daarnaast dalen de inkomsten van de energiebelasting door een lager gasverbruik.

Tekort en schuld

Dit alles zorgt voor een tekort op de Rijksbegroting (EMU-saldo). De raming voor 2023 komt uit op -1,8% van het bruto binnenlands product (bbp), een verslechtering van 0,2% ten opzichte van het saldo in de Miljoenennota 2024. De raming van de overheidsschuld in 2023 is 47,6% bbp. Deze is gelijk gebleven met de raming uit de Miljoenennota 2024.

Begrotingsproces

Deze Najaarsnota presenteert de laatste stand van zaken van de Rijksbegroting 2023 en geeft een actualisatie sinds de Miljoenennota 2024. De definitieve balans van de inkomsten en uitgaven over 2023 wordt opgemaakt in het Financieel Jaarverslag Rijk. Dit wordt op de derde woensdag in mei 2024, Verantwoordingsdag, door het kabinet aan de Tweede Kamer aangeboden.