Aangifte doen bij de politie

Bent u slachtoffer of getuige van een strafbaar feit? Dan kunt u aangifte doen bij de politie. In sommige gevallen is dit zelfs verplicht. Bijvoorbeeld bij moord of doodslag.

Read this information in English

Aangifte doen

U kunt op verschillende manieren aangifte doen bij de politie. Dat kan bijvoorbeeld telefonisch, op het politiebureau of via internet. Op de website van de politie vindt u verschillende misdrijven waarvan u aangifte kunt doen. En op welke manier u dan het beste aangifte kunt doen.

Anoniem aangifte doen

Het is niet mogelijk om anoniem aangifte te doen. U kunt wel een misdaad anoniem melden bij de politie.

Wetten en regels

Wetboek van Strafvordering