Aanmelden voor woonzorgcentrum

Wilt u wonen in een woonzorgcentrum (ook wel serviceflat)? Vraag het woonzorgcentrum van uw keuze hoe u zich aanmeldt. Meestal moet u zich inschrijven bij de gemeente of de woningbouwvereniging. Het kan zijn dat er een wachtlijst is.

Laatst gecontroleerd op 14 september 2021

Read this information in English

Zorg en wonen apart regelen

De zorg die u krijgt in een woonzorgcentrum, regelt u apart van de woning. Hoe u dit regelt, hangt af van de soort zorg: 

Verzorging en verpleging 

Hiervoor heeft u een indicatie voor wijkverpleging nodig. U kunt hiervoor met de thuiszorgorganisatie in uw gemeente contact opnemen.

Hulp bij het huishouden of begeleiding in het dagelijks leven 

Dit regelt u via het Wmo-loket van uw gemeente. 

Wetten en regels

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Heeft u gevonden wat u zocht?