Aanmelden voor inburgeringsexamen

Komt u voor lange tijd in Nederland wonen? En heeft u de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie (EU)? Dan moet u inburgeren. Meestal moet u ook een inburgeringsexamen doen. 

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022

Read this information in English

Inhoud inburgeringsexamen

Bij het inburgeringsexamen wordt gekeken of u genoeg weet over de Nederlandse samenleving. En of uw Nederlands goed genoeg is.

Vrijstelling of ontheffing inburgeringsplicht

In sommige gevallen hoeft u geen inburgeringsexamen te doen. Bijvoorbeeld als u:

U krijgt dan een vrijstelling of een ontheffing.

Aanmelden voor inburgeringsexamen

U meldt zich aan voor het inburgeringsexamen op de website van DUO. DUO staat voor de Dienst Uitvoering Onderwijs. 

Heeft u een handicap of ziekte? Dan kunt u ook een aangepast inburgeringsexamen aanvragen

Wetten en regels

Besluit inburgering 2021, artikel 3.6

Heeft u gevonden wat u zocht?