Wet inburgering 2013

Nieuwkomers die voor 1 januari 2022 al inburgeringsplichtig waren, vallen nog onder de Wet inburgering 2013.  Dat betekent dat zij zelf hun inburgering moeten regelen. Wel is afgesproken dat gemeenten deze groep kunnen helpen, bijvoorbeeld met persoonlijke begeleiding.

Let op: Vanaf 1 januari 2022 heeft Nederland een nieuw inburgeringsstelsel volgens de Wet inburgering 2021. Hieronder vallen nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn vanaf 1 januari 2022. Lees meer over de Wet inburgering 2021 op deze website.

Verplichte inburgering

Veel nieuwkomers moeten verplicht inburgeren als ze langere tijd in Nederland verblijven. Hiervoor zijn speciale cursussen. Zij moeten de Nederlandse taal leren en bijvoorbeeld weten:

  • op welke manieren zij werk kunnen vinden;
  • hoe ze een afspraak kunnen maken bij het ziekenhuis;
  • welke scholen er zijn (als zij kinderen hebben);
  • wat de belangrijkste Nederlandse regels en kernwaarden zijn. Denk hierbij aan vrijheid van meningsuiting of het verbod op discriminatie. 

Alle praktische informatie over inburgering en het inburgeringsexamen staat op inburgeren.nl.

Verantwoordelijkheid nieuwkomers

Nieuwkomers zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Een nieuwkomer beslist zelf hoe hij inburgert. De nieuwkomer kiest zelf de inburgeringscursussen uit. Ook betaalt hij zelf de kosten. Als het nodig is kan dat met behulp van een sociale lening.