Wet inburgering 2013

Voor nieuwkomers gelden regels. In het huidige stelsel is de nieuwkomer zelf verantwoordelijk om in te burgeren. Dit staat in de Wet inburgering 2013.

Verplichte inburgering

Veel nieuwkomers moeten verplicht inburgeren als ze langere tijd in Nederland verblijven. Hiervoor zijn speciale cursussen. Zij moeten de Nederlandse taal leren en bijvoorbeeld weten:

  • op welke manieren zij werk kunnen vinden;
  • hoe ze een afspraak kunnen maken bij het ziekenhuis;
  • welke scholen er zijn (als zij kinderen hebben);
  • wat de belangrijkste Nederlandse regels en kernwaarden zijn. Denk hierbij aan vrijheid van meningsuiting of het verbod op discriminatie. 

Alle praktische informatie over inburgering en het inburgeringsexamen staat op inburgeren.nl.

Verantwoordelijkheid nieuwkomers

Nieuwkomers zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Een nieuwkomer beslist zelf hoe hij inburgert. De nieuwkomer kiest zelf de inburgeringscursussen uit. Ook betaalt hij zelf de kosten. Als het nodig is kan dat met behulp van een sociale lening. 

Nieuwe Wet inburgering

Het kabinet werkt aan een nieuwe Wet inburgering. De nieuwe wet moet nieuwkomers beter en sneller helpen bij de inburgering. Zo gaan gemeenten nieuwkomers begeleiden. De streefdatum voor de invoering van de nieuwe Wet inburgering is 1 januari 2022.