Aanvragen nietigverklaring huwelijk

Een nietigverklaring houdt in dat een huwelijk officieel nooit is voltrokken. Wilt u een huwelijk nietig laten verklaren? Dit kan alleen door de rechter.

Laatst gecontroleerd op 10 maart 2022

Read this information in English

Redenen nietigverklaring huwelijk

Wanneer kan de rechter een huwelijk nietig verklaren? Dit zijn de redenen:

  • Een van de echtgenoten is al getrouwd.
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand was niet bevoegd om het huwelijk te voltrekken.
  • Er waren te weinig getuigen bij de huwelijkssluiting aanwezig.
  • Het huwelijk is onder dwang gebeurd.
  • Een geestelijke stoornis van een van de echtgenoten.
  • Een van de echtgenoten was nog geen 18 jaar bij de huwelijkssluiting.
  • Er is een te nauwe relatie van bloed- of aanverwantschap aanwezig. Kinderen, kleinkinderen, broers en zussen mogen niet met elkaar trouwen.
  • Het gaat om een schijnhuwelijk. Bijvoorbeeld om in Nederland te kunnen wonen. Hierbij beschikt de niet-Nederlandse partner niet over een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Verzoek nietigverklaring huwelijk indienen

U kunt een verzoek tot nietigverklaring huwelijk indienen bij de rechtbank. Hierbij heeft u een advocaat nodig.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 1, afdeling 5

Heeft u gevonden wat u zocht?