Achternaam van ex-partner afnemen na scheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap

Bent u gescheiden of is uw geregistreerd partnerschap beëindigd? En wilt u dat uw ex-partner uw achternaam niet meer mag dragen? In sommige gevallen kunt u dit volgens de wet regelen. Bijvoorbeeld als uw ex-partner een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat.

Read this information in English

Verzoek afnemen achternaam bij ex-partner indienen bij rechtbank

Wil uw ex-partner opnieuw trouwen? Of een nieuw geregistreerd partnerschap aangaan? En heeft u geen gezamenlijke kinderen? Dan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank. Hierin staat dat uw ex-partner niet langer uw achternaam mag dragen. Wanneer wordt uw verzoek toegestaan? Dit gebeurt alleen als u daarvoor naar het oordeel van de rechtbank een goede reden heeft.

Afnemen achternaam ex-partner bij gezamenlijke kinderen niet mogelijk

Draagt uw ex-partner uw achternaam en heeft u samen één of meer kinderen? Zijn deze kinderen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren? Of heeft uw ex-partner deze kinderen officieel erkend? Dan heeft uw ex-partner het recht om uw achternaam te blijven dragen. De rechtbank kan dat recht niet van uw ex-partner afnemen. Uw ex-partner moet dezelfde naam kunnen blijven gebruiken als die van zijn of haar kinderen.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 1, artikel 9