Benoeming tot voogd op eigen verzoek na overlijden ouder(s)

Zijn de ouders van een minderjarig kind overleden? En hadden zij niets geregeld over de voogdij na hun overlijden? Dan benoemt de rechtbank een voogd, bijvoorbeeld een familielid. Of een instelling, bijvoorbeeld een stichting jeugdbescherming. Wilt u als voogd worden benoemd? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank.

Aanvragen benoeming als voogd op eigen verzoek

U kunt een verzoek om als voogd benoemd te worden indienen bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Wetten en regels