Beroep indienen tegen maatregel eindexamen voortgezet onderwijs

Doe je eindexamen en overtreed je de regels die gelden bij het examen? Heb je bijvoorbeeld gespiekt? Dan kan de directeur van je school een maatregel nemen. Je mag dan bijvoorbeeld niet meer deelnemen aan het examen. Ben je het niet eens met de maatregel? Ga dan in beroep bij de commissie van beroep van je school.

Laatst gecontroleerd op 23 mei 2023

Read this information in English

Examenreglement

Elke middelbare school heeft een examenreglement. Hierin staan de maatregelen die de directeur kan nemen bij onregelmatigheden. Onregelmatigheden zijn bijvoorbeeld spieken of het te laat inleveren van je werkstuk.

Maatregelen

De directeur kan de volgende maatregelen nemen bij een overtreding van het eindexamenreglement:

  • Je krijgt een cijfer 1 voor een toets van het examen.
  • Je mag niet meer meedoen aan het examen of sommige vakken.
  • Je eerder gemaakte toetsen van het examen zijn ongeldig.
  • Je moet het examen opnieuw doen.

Beroep indienen bij commissie van beroep

Je kunt je beroep tegen een maatregel indienen bij de commissie van beroep van je school. In het examenreglement van je school vind je hoe je dit doet.

Wetten en regels

Wet voortgezet onderwijs 2020, artikelen 2.61, 2.63 en 2.64

Uitvoeringsbesluit WVO 2020, artikel 3.58

Heeft u gevonden wat u zocht?