Klacht indienen bij klachtencommissie middelbare school

Heeft u een klacht over een middelbare school? Bijvoorbeeld over een leerkracht of een beslissing van het schoolbestuur? Bespreek dat dan eerst met de leraar of het schoolbestuur. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Laatst gecontroleerd op 12 oktober 2022

Read this information in English

Uw klacht indienen

U stuurt uw klacht naar de klachtencommissie van de school. In de schoolgids leest u hoe u dit moet doen. U kunt een vertrouwenspersoon op school vragen u te helpen.

Heeft de school waarover u een klacht wilt indienen geen eigen klachtencommissie? Dan kunt u terecht bij een regionale of landelijke klachtencommissie met uw klacht.

Behandeling van uw klacht

De klachtencommissie onderzoekt eerst de klacht. Hierna brengt de commissie advies uit aan het schoolbestuur. Met dit advies kan het schoolbestuur maatregelen nemen.

Wetten en regels

Wet voortgezet onderwijs 2020, artikel 3.35

Heeft u gevonden wat u zocht?