CITES-document aanvragen voor het houden of vervoeren van beschermde dieren en planten

Wilt u beschermde planten of dieren houden of vervoeren? Dan heeft u mogelijk een CITES-document nodig. Deze vraagt u aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Zijn de beschermde planten of dieren een CITES-soort?

Sommige planten of dieren zijn beschermd volgens de Convention on International Trade of Endangered Species (CITES). CITES is een internationale overeenkomst die planten en dieren beschermt.

Koopt, verkoopt of vervoert u een beschermde plant of dier? Of delen of producten daarvan? Dan moet u eerst controleren of u te maken heeft met een CITES-soort en welke regels hiervoor gelden. Daarna kunt u bepalen welk CITES-document u nodig heeft.

Aanvragen CITES-document beschermde planten en dieren

Volg de stappen voor het aanvragen van een CITES-document bij de RVO.

Wetten en regels

Uitvoeringsverordening CITES