Buitengewoon pensioen 1940-1945 voor verzetsdeelnemers (Wbp)

U kunt een financiële ondersteuning krijgen als u tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft deelgenomen aan het binnenlands verzet. Dit kan met de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Wbp). Ook nabestaanden van omgekomen verzetsdeelnemers kunnen ondersteuning krijgen.

Voorwaarden Wbp

Om als verzetsdeelnemer voor Wbp in aanmerking te komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet u blijvende gezondheidsschade hebben overgehouden aan het verzet. U vindt alle voorwaarden voor Wbp op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wbp aanvragen

U vraagt de Wbp aan bij de SVB, afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen.

Wetten en regels