Buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers Tweede Wereldoorlog (Wbpzo) aanvragen

U kunt financiële ondersteuning krijgen als u tijdens de Tweede Wereldoorlog een dienstbetrekking als zeeman had. En als u blijvende gezondheidsschade heeft opgelopen in verband met de vaarplicht of de oorlog. Dit kan met de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Wbpzo).

Voorwaarden Wbpzo

Om als oorlogsslachtoffer voor de Wbpzo in aanmerking te komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet u blijvende gezondheidsschade hebben overgehouden. U vindt meer informatie over de Wbpzo op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wbpzo aanvragen

U vraagt de Wbpzo schriftelijk aan bij de SVB, afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen. Ook nabestaanden van omgekomen zeelieden kunnen pensioen aanvragen.

Wetten en regels

Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers