Energiecontract voor elektriciteit

In Nederland heeft u de mogelijkheid om elektriciteit af te nemen bij een energieleverancier. U bepaalt zelf bij welke energieleverancier u een energiecontract afsluit. Ook mag u van energieleverancier veranderen. En u heeft recht op hulp als u uw energierekening niet kunt betalen.

Laatst gecontroleerd op 8 november 2021

Read this information in English

Energieleverancier en netbeheerder

Er is een verschil tussen de energieleverancier en de netbeheerder. Bij de energieleverancier kunt u een energiecontract sluiten en elektriciteit krijgen. De netbeheerder zorgt ervoor dat u veilig en altijd transport van elektriciteit geleverd krijgt. De netbeheerder is daarnaast verantwoordelijk voor het onderhoud en de uitbreiding van het energienet, inclusief de aansluitingen daarop. U kunt, anders dan bij de energieleverancier, niet een netbeheerder kiezen. Wie uw netbeheerder is, wordt namelijk bepaald door uw woonplaats. Wilt u weten wie uw netbeheerder is? Kijk dan op de website van Netbeheer Nederland.

Veranderen van energieleverancier

Recht op hulp bij niet kunnen betalen energierekening

Kunt u uw energierekening niet betalen? Of niet op tijd betalen? Onderneem dan op tijd actie om te voorkomen dat uw elektriciteit wordt afgesloten. Doet u dat niet (op tijd)? Dan wordt uw elektriciteit afgesloten. Het afsluiten en opnieuw aansluiten kost veel geld.

Uw energieleverancier moet u dan eerst een betalingsherinnering sturen. Vanaf dat moment moet u in de meeste gevallen binnen 2 weken uw energierekening betalen. U vindt meer informatie over het niet kunnen betalen van uw energierekening op de website van ConsuWijzer.

Meldingen en klachten

Vermoed u dat een energieleverancier zich niet aan de regels houdt? Meld dit dan via de website van de ConsuWijzer van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM houdt toezicht op de naleving van deze regels.

Ook kunt u via de Geschillencommissie Energie een klacht indienen tegen uw energieleverancier. Deze commissie behandelt klachten tegen een energieleverancier over afsluiten, levering of tarieven van elektriciteit.

Wetten en regels

Elektriciteitswet 1998

Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998

Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas

Burgerlijk Wetboek Boek 3, afdeling 1A

Burgerlijk Wetboek Boek 6, afdeling 2b

Burgerlijk Wetboek Boek 6, afdeling 3

Burgerlijk Wetboek Boek 6, afdeling 3A

Burgerlijk Wetboek Boek 6, artikelen 227a, 227b en 227c

Heeft u gevonden wat u zocht?