Inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)

Verhuist u naar Nederland? En blijft u hier gedurende een half jaar langer dan 4 maanden wonen? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u bij uw gemeente.  

Laatst gecontroleerd op 20 juni 2022

Inschrijven bij de gemeente

U moet zich gratis inschrijven bij uw gemeente: 

  • op uw vaste adres waar u woont; 

  • op een briefadres, als u geen vast adres heeft. Bijvoorbeeld omdat u schipper bent. Of in een instelling zit, zoals een gevangenis of psychiatrische instelling.  

Verhuist u naar een andere gemeente binnen Nederland. Dan geeft u de verhuizing door aan de nieuwe gemeente.   

Binnen 5 dagen inschrijven

U moet zich inschrijven binnen 5 dagen na uw aankomst in Nederland. Dat doet u bij uw gemeente.  Zijn uw mogelijke partner en kinderen meegekomen naar Nederland? Dan moeten zij meekomen naar het gemeentehuis.  

Burgerservicenummer na inschrijving in BRP   

Na het inschrijven in de BRP krijgt u een Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld om uw belastingzaken te regelen.  

Uitzonderingen: later of anders inschrijven in de BRP

Er zijn uitzonderingsgevallen. U kunt u zich dan pas later laten inschrijven in de BRP. Of de inschrijving gaat anders. De uitzonderingsgevallen zijn: 

  • U verblijft korter dan 4 maanden in Nederland. Dan kunt u zich laten inschrijven in de BRP als niet-ingezetene. Dat kan met een buitenlands adres.  Ook dan krijgt u een BSN-nummer. Hiermee kunt u zaken regelen met de Nederlandse overheid.  

  • U heeft geen geldige verblijfsstatus. En om in Nederland te mogen blijven heeft u een verblijfsvergunning nodig. Wacht u hierop? Dan hoeft u zich niet binnen 5 dagen in te schrijven.   

  • U kunt uw identiteit niet bewijzen. Daarvoor kan extra onderzoek nodig zijn. U kunt de uitkomst van het onderzoek afwachten. Daarna moet u zich alsnog inschrijven.  

Inschrijven in de BRP bij uw gemeente

De inschrijving in de BRP regelt u bij uw gemeente.

Wetten en regels

Wet basisregistratie personen, artikels 2.19, 2.20, 2.38 en 2.39 

Regeling basisregistratie personen 

Besluit Basisregistratie personen, artikels, 21, 22, 23, en 29 eerste lid

Heeft u gevonden wat u zocht?