Inzage Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle kindercentra en gastouders die zijn goedgekeurd door de gemeente en de GGD. U kunt het LRK digitaal inzien.

Landelijk Register Kinderopvang inzien

U kunt het LRK inzien via de website Landelijkregisterkinderopvang.nl.

Alleen kinderopvangtoeslag bij kindercentrum of gastouder uit LRK

U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen als uw kind naar een kindercentrum of gastouder gaat die in het register staat ingeschreven.

Wetten en regels