Inzien, verbeteren en verwijderen politiegegevens

De politie registreert allerlei gegevens om haar taken goed uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld telefoonnummers, meldingen en verklaringen. U kunt de politie vragen welke gegevens over u zijn vastgelegd. En aan wie ze worden verstrekt. Ook kunt u de gegevens laten verbeteren of verwijderen.

Politiegegevens inzien

Wilt u de gegevens inzien die de politie over u heeft geregistreerd? Dan kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij de politie. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u een voorbeeldbrief voor inzage in uw gegevens.

Verbetering en verwijdering politiegegevens

Kloppen de gegevens die de politie over u heeft vastgelegd niet? Dan kunt u de politie vragen uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. U kunt daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij de politie. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u een voorbeeldbrief om uw gegevens aan te laten passen. Ook vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens een voorbeeldbrief om uw gegevens te laten verwijderen.

Wetten en regels