Inzien Nederlands octrooiregister

Heeft u een uitvinding gedaan? En wilt u gaan onderzoeken of uw idee nog niet bekend is? Dan kunt u dit opzoeken in het Nederlands octrooiregister. In dit register vindt u informatie over Nederlandse octrooien. Bijvoorbeeld wanneer een octrooi is verleend.

U kunt het Nederlands octrooiregister digitaal inzien. En u kunt een zoekadvies aanvragen als u hulp nodig heeft bij het zoeken.

Wetten en regels

Rijksoctrooiwet 1995, artikel 19