Octrooi aanvragen

Heeft u een uitvinding gedaan? Heeft u bijvoorbeeld een nieuw product of proces bedacht? Dan kunt u voor uw uitvinding octrooi of patent aanvragen. Octrooi en patent zijn synoniemen. Met een octrooi kunt u een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren.

Voorwaarden octrooi

Om octrooi te krijgen, moet uw product of proces aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld dat uw product of proces nieuw is. Uw uitvinding mag vóór de datum van octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar zijn gemaakt. Ook niet door uzelf. U vindt alle eisen voor een octrooiaanvraag op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Octrooi aanvragen

U kunt octrooi aanvragen bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Octrooi aanvragen in andere EU-landen

Wilt u ook octrooi aanvragen in andere Europese landen? U kunt kiezen voor:

  • Europees octrooi
    Bij het Europees octrooi kiest u zelf de landen uit waar u uw octrooi wilt registreren. Dit kan in de landen van de Europese Unie (EU) en een aantal andere landen zoals Turkije, Noorwegen en Zwitserland. In totaal gaat het om 38 landen.

  • Unitair octrooi
    Bij het unitair octrooi heeft u 1 octrooi nodig voor Nederland en de andere landen van de EU. Alleen voor Spanje en Kroatië blijven afzonderlijke octrooien nodig.

Wetten en regels

Rijksoctrooiwet 1995

Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995