Wanneer krijg ik octrooi of patent op mijn uitvinding?

U kunt uw uitvinding beschermen met een octrooi (ook wel patent genoemd). Met octrooien kunt u een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren.

Wat is octrooi of patent?

Een octrooi of patent is een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding van een technisch product of proces.

Bescherming uitvinding

Een octrooi beschermt een uitvinding. Heeft u octrooi, dan mogen anderen uw uitvinding niet:

 • maken;
 • gebruiken;
 • doorverkopen;
 • verhuren;
 • afleveren;
 • aan een ander aanbieden;
 • invoeren;
 • in voorraad hebben.

Jaarlijks komen bij Octrooicentrum NL tussen de 2.500 en 3.000 aanvragen binnen. Voorbeelden van uitvindingen met een octrooi zijn: de multifunctionele wandelwagen die ouders in alle mogelijke standen kunnen zetten en de Secrid pasjeshouder. Of het koffieapparaat Senseo, de klapschaats en de beschuit met inkeping.

3 eisen octrooiaanvraag

Als u octrooi aanvraagt, moet uw uitvinding van een product of proces voldoen aan de volgende 3 eisen:

 • Nieuwheid

  Dit houdt in dat uw uitvinding vóór de datum van octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar is gemaakt. Ook niet door uzelf.
 • Inventiviteit

  Dit betekent dat uw uitvinding een vindingrijke oplossing is. De uitvinding mag voor een vakman niet voor de hand liggen. Denk bijvoorbeeld aan een andere bevestigingsmethode. In plaats van de buizen van een schommel aan elkaar te lassen, kunnen ze ook geschroefd worden. Voor schommels kan dit een nieuwe methode zijn. Maar voor de vakman ligt het te veel voor de hand.
 • Industriële toepasbaarheid

  Dit wil zeggen dat de uitvinding echt gemaakt moet kunnen worden. Zo kunt u bijvoorbeeld octrooi aanvragen voor een nieuw soort speelkaart waarmee u de kaarten makkelijker vasthoudt. Maar niet voor een nieuw idee voor een nieuw kaartspel.

Dit staat in de Rijksoctrooiwet 1995.

Database octrooien

Kent het Octrooicentrum het octrooi toe? Dan wordt de technologie openbaar gemaakt in de octrooidatabanken en -registers. Bedrijven kunnen hierin zien of de technologie die zij willen ontwikkelen al is beschermd met een octrooi. Ook kunnen zij zien welke concurrenten al speur- en ontwikkelingswerk verrichten naar een bepaalde techniek.

Octrooi of patent buiten Nederland

Het octrooi is een nationaal recht. U kunt voor uw uitvinding ook octrooi in Europa aanvragen of uw uitvinding wereldwijd beschermen.

1 octrooi (patent) voor bijna de hele EU

Er wordt gewerkt aan 1 octrooi voor bescherming in Nederland en de meeste andere landen van de Europese Unie (EU). Dan wordt het unitair octrooi. Alleen voor Spanje en Kroatië blijven afzonderlijke octrooien nodig. Wanneer het unitair octrooi start, is nog niet duidelijk.

Octrooi nietig verklaren

Vindt iemand dat uw octrooi niet voldoet aan de eisen voor een octrooi? Dan kan hij proberen uw octrooi nietig te laten verklaren. Deze zogeheten nietigheidsprocedure gaat via de rechtbank in Den Haag. Deze beoordeelt dan of uw octrooi aan de voorwaarden voldoet. Of uw octrooi wordt nietig verklaard of blijft juist in stand.

Octrooilicentie op uitvinding

U kunt anderen toestemming geven uw uitvinding te maken, te verkopen of te beheren. Als eigenaar van een octrooi kan dit met een octrooilicentie.