Hoe kan ik octrooi of patent aanvragen?

U kunt voor uw uitvinding van een proces of product octrooi of patent aanvragen bij Octrooicentrum Nederland. Octrooi en patent zijn synoniemen. Een octrooi beschermt uw uitvinding voor maximaal 20 jaar.

Aanvraag octrooi of patent

U kunt octrooi aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U mag uw aanvraag in het Nederlands of in het Engels indienen. Hierdoor kunt u besparen op de vertaalkosten, als u uw octrooiaanvraag later in een Engelstalige octrooiprocedure wilt voortzetten. Bijvoorbeeld voor een Europees octrooi. De conclusies moeten wel in het Nederlands zijn.

Kosten octrooi aanvragen

Aanvraag van een octrooi of patent kost geld. Bijvoorbeeld (eenmalige) aanvraagkosten. Een octrooiaanvraag in Nederland kost € 80 (online) of € 120 (papier). Dit is exclusief de kosten van een octrooigemachtigde. Een octrooigemachtigde kan u helpen om een octrooi aan te vragen.

Is er een octrooi aan u verleend? Dan betaalt u jaarlijks een instandhoudingstaks.

Lees meer over de kosten voor een octrooiaanvraag op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Octrooi geldt maximaal 20 jaar

Octrooi beschermt uw uitvinding voor maximaal 20 jaar. In die tijd mogen concurrenten de technologie niet kopiëren of commercieel toepassen. Zo krijgt u de kans om de investeringen voor de ontwikkeling terug te verdienen. Door octrooien uit te geven maakt de overheid het dus aantrekkelijk voor bedrijven om te blijven innoveren. Hier staat tegenover dat uw uitvinding openbaar wordt gemaakt, zodat de kennis voor iedereen beschikbaar komt.

Octrooi aanvragen in andere EU-landen

Wilt u ook octrooi aanvragen in andere Europese landen? U kunt kiezen voor:

  • Europees octrooi
    Bij het Europees octrooi kiest u zelf de landen uit waar u uw octrooi wilt registreren. Dit kan in de landen van de Europese Unie (EU) en een aantal andere landen zoals Turkije, Noorwegen en Zwitserland. In totaal gaat het om 38 landen.

  • Unitair octrooi (sinds 1 juni 2023)
    Bij het unitair octrooi heeft u nog maar 1 octrooi nodig voor Nederland en de andere landen van de EU. Alleen voor Spanje en Kroatië blijven afzonderlijke octrooien nodig.