Hoe vraag ik een Europees octrooi of patent aan?

U kunt uw inventieve product of proces ook in de Europese Unie (EU) beschermen. Daarvoor kunt u een Europees octrooi (ook wel patent genoemd) aanvragen bij het Europees Octrooibureau (EOB). Een Europees octrooi is in feite een bundel afzonderlijke nationale octrooien.

Aanvraag octrooi in afzonderlijke EU-landen

Bij de aanvraag van een Europees octrooi, geeft u aan in welke landen u octrooibescherming wilt. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rvo.nl) staat meer informatie over octrooiaanvraag in EU-landen.

Unitair octrooi: in 1 keer bescherming in bijna de hele EU

Binnen de EU kunt u vanaf 1 juni 2023 ook kiezen voor een unitair octrooi. U kunt dan bij de aanvraag van een Europees octrooi kiezen voor ‘unitair effect’. U hoeft dan niet meer apart aan te geven voor welke landen u octrooibescherming wilt. Alleen voor Spanje en Kroatië zijn dan nog afzonderlijke octrooien nodig. Op de website van RVO leest u meer informatie over het unitair octrooi.

Lagere kosten unitair octrooi

Een octrooi aanvragen in alle EU-landen afzonderlijk kost momenteel minimaal € 20.000. De aanvraagkosten van een unitair octrooi zijn lager, namelijk ongeveer € 6.000. Dit komt onder andere door de eenvoudigere aanvraag. Het unitair octrooi hoeft u niet meer in verschillende talen op te stellen. U hoeft dit alleen nog te doen in het Frans, Duits of Engels.

Ook heeft u niet meer te maken met verschillende regels per land. Ondernemers hebben daardoor minder administratie.

Centraal octrooigerecht EU

Tegelijk met de invoering van het  unitair octrooi komt er ook 1 centraal octrooigerecht in de EU, het Eengemaakt Octrooigerecht. Bij geschillen over Europese of unitaire octrooien kan dit gerecht uitspraak doen. De hoofdvestigingen van het Eengemaakt Octrooigerecht komen in Parijs, München en Londen. Deelnemende landen kunnen ook een lokale vestiging van deze rechtbank oprichten. In Nederland komt een lokale vestiging van het Eengemaakt Octrooigerecht in Den Haag.

Het Eengemaakt Octrooigerecht gaat rechtspreken in zaken over unitaire octrooien en 'gewone' Europese octrooien. Voor bescherming hoeft u straks niet meer naar alle afzonderlijke nationale rechtbanken.