Klacht indienen over de politie

Heeft u een klacht over de politie? Bijvoorbeeld omdat een politieagent u verkeerd heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de politie.

Read this information in English

Voorwaarden klacht over de politie

Voor het indienen van een klacht bij de politie gelden bepaalde voorwaarden. U kunt bijvoorbeeld geen klacht indienen over een boete of bekeuring die u onterecht vindt. Wilt u weten welke klachten de politie in behandeling neemt? Kijk dan op de website van de politie.

Klacht indienen bij de politie

U kunt uw klacht indienen bij de politie met het digitale klachtformulier. U kunt uw klacht ook schriftelijk of mondeling doorgeven. U moet uw klacht indienen binnen 1 jaar na de gebeurtenis waarover u wilt klagen.

Wetten en regels

Algemene wet bestuursrecht

Politiewet 2012

Regeling klachtbehandeling politie