Legaliseren van een buitenlands document

U kunt uw buitenlandse document in bijna alle gevallen laten legaliseren. Bijvoorbeeld een afschrift van een geboorteakte. Meestal gebeurt dat in het land waar het document vandaan komt. Na legalisatie is uw document klaar voor gebruik in Nederland of bij een Nederlandse ambassade.

Wijze van legalisatie per land

Op de website Nederlandwereldwijd.nl kunt u het land of gebied kiezen waar uw document vandaan komt. U ziet dan hoe u het document daar kunt laten legaliseren.

Legalisatie in Nederland door het Consulair Dienstencentrum (CDC)

Het CDC van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) kan in enkele gevallen een document voor u legaliseren of daarbij bemiddelen. In welk situaties legalisatie door het CDC en bemiddeling door het CDC mogelijk is, leest u op de website Nederlandwereldwijd.nl.

Wet- en regelgeving