Nederlands document legaliseren met een apostille

Wilt u een Nederlands document (bijvoorbeeld een diploma) in het buitenland gebruiken? Voor landen die meedoen aan het Apostilleverdrag kunt u het document echt laten verklaren met een apostille. Dit is een stempel of sticker op het document. U haalt de apostille bij een rechtbank in Nederland. Na legalisatie kunt u het document gebruiken in het buitenland.

Laatst gecontroleerd op 26 januari 2021

Het Apostilleverdrag geldt voor:

  • documenten van rechterlijke organisaties, zoals documenten van het Openbaar Ministerie (OM), een griffier of een gerechtsdeurwaarder;
  • administratieve documenten, zoals getuigschriften, diploma’s of akten van de burgerlijke stand;
  • notariële akten;
  • officiële verklaringen op onderhandse stukken, zoals verklaringen over de registratie of het bestaan van een document op een bepaalde datum.

Het Apostilleverdrag geldt niet voor:

  • documenten opgemaakt door diplomatieke ambtenaren of ambtenaren van het consulaat, zoals een verklaring van niet gehuwd zijn van een buitenlandse ambassade in Nederland;
  • documenten voor handelstransacties of douaneformaliteiten.

Legalisatie met apostille bij de rechtbank

U haalt de apostille voor uw nederlandse document bij een Nederlandse rechtbank. Met de apostille is uw document geldig in alle landen die meedoen aan het Apostilleverdrag.

Wet- en regelgeving

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten (Apostilleverdrag)

Uitvoeringswet Verdrag tot afschaffing vereiste legalisatie buitenlandse openbare akten, artikel I

Heeft u gevonden wat u zocht?