Nederlands document legaliseren met een apostille

Wilt u een Nederlands document (bijvoorbeeld een diploma) buiten Nederland gebruiken? Voor landen die meedoen aan het Apostilleverdrag kunt u het document echt laten verklaren met een apostille. Dit is een stempel of sticker op het document. U haalt de apostille bij een rechtbank in Nederland. Na legalisatie kunt u het document gebruiken buiten Nederland.

Laatst gecontroleerd op 29 juni 2022

Read this information in English

Legalisatie met apostille nodig

Het Apostilleverdrag geldt voor:

  • documenten van rechterlijke organisaties, zoals documenten van het Openbaar Ministerie (OM), een griffier of een gerechtsdeurwaarder;
  • administratieve documenten, zoals getuigschriften, diploma’s of akten van de burgerlijke stand;
  • notariële akten;
  • officiële verklaringen op onderhandse stukken, zoals verklaringen over de registratie of het bestaan van een document op een bepaalde datum.

Legalisatie met apostille niet nodig

Het Apostilleverdrag geldt niet voor:

  • documenten opgemaakt door diplomatieke ambtenaren of ambtenaren van het consulaat, zoals een verklaring van niet gehuwd zijn van een buitenlandse ambassade in Nederland;
  • documenten voor handelstransacties of douaneformaliteiten.

Legalisatie met apostille bij de rechtbank

U haalt de apostille voor uw Nederlandse document bij een Nederlandse rechtbank. Met de apostille is uw document in alle landen die meedoen aan het Apostilleverdrag geldig. 

Wetten en regels

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten (Apostilleverdrag)

Uitvoeringswet Verdrag tot afschaffing vereiste legalisatie buitenlandse openbare akten, artikel I

Heeft u gevonden wat u zocht?