Lening voor inburgeringscursus of inburgeringsexamen aanvragen

Heeft u de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie (EU)? En komt u voor lange tijd in Nederland wonen? Dan moet u inburgeren. Moet u dit zelf betalen? Dan kunt u hiervoor geld lenen van de overheid.

Laatst gecontroleerd op 1 januari 2022

Verplicht inburgerexamen of taalexamen NT2 doen

U moet inburgeren als u voor langere tijd in Nederland gaat wonen. Dit houdt in dat u en inburgeringcursus moet volgen. En daarna een inburgeringsexamen doen. Of een staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2).

Inburgeringscursus en examen betalen

Voldoet u aan de volgende 2 voorwaarden? Dan betaalt de gemeente uw inburgeringscursus en examen.

  1. U moest beginnen met inburgeren op 1 januari 2022 of later.
  2. U bent een asielmigrant (vluchteling).

In de volgende gevallen moet u uw cursus of examen zelf betalen.

  • U  begon met inburgeren tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022.
  • U moest beginnen met inburgeren op 1 januari 2022 of later. En u bent geen asielmigrant. U bent bijvoorbeeld een gezinsmigrant. U heeft een brief gekregen van DUO. Hierin staat de startdatum voor uw inburgeringscursus. DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs.

Doel van de lening

De lening van de overheid kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor:

  • uw inburgeringsexamen;
  • uw inburgeringscursus;
  • een cursus alfabetisering.

DUO is verantwoordelijk voor de lening. Bekijk voor welke cursussen en examens u geld kunt lenen.

Maximale hoogte van uw lening

De maximale hoogte van uw lening hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld van de hoogte van uw inkomen.

Wilt u weten hoeveel geld u maximaal kunt lenen? Doe dan de rekenhulp op inburgeren.nl.

Lening aanvragen voor inburgeringsexamen of cursus

U vraagt de lening online aan bij DUO. Als u geld leent, betaalt DUO uw cursus of examen. U krijgt het geld niet op uw rekening.

Wetten en regels

Wet inburgering 2021, artikel 20

Besluit inburgering 2021, artikelen 6.1 t/m 6.5

Regeling inburgering 2021, artikel 6.1 en 6.2

Heeft u gevonden wat u zocht?