Lening voor inburgeringscursus of inburgeringsexamen aanvragen

Heeft u de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie (EU)? En komt u voor lange tijd in Nederland wonen? Dan moet u inburgeren. Moet u dit zelf betalen? Dan kunt u hiervoor geld lenen van de overheid.

Laatst gecontroleerd op 1 januari 2022

Read this information in English

Verplicht inburgerexamen of taalexamen NT2 doen

U moet inburgeren als u voor langere tijd in Nederland gaat wonen. Dit houdt in dat u en inburgeringcursus moet volgen. En daarna een inburgeringsexamen doen. Of een staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2).

Inburgeringscursus en examen betalen

Voldoet u aan de volgende 2 voorwaarden? Dan betaalt de gemeente uw inburgeringscursus en examen.

  1. U moest beginnen met inburgeren op 1 januari 2022 of later.
  2. U bent een asielmigrant (vluchteling).

In de volgende gevallen moet u uw cursus of examen zelf betalen.

  • U  begon met inburgeren tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022.
  • U moest beginnen met inburgeren op 1 januari 2022 of later. En u bent geen asielmigrant. U bent bijvoorbeeld een gezinsmigrant. U heeft een brief gekregen van DUO. Hierin staat de startdatum voor uw inburgeringscursus. DUO staat voor de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Doel van de lening

De lening van de overheid kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor:

  • uw inburgeringsexamen;
  • uw inburgeringscursus;
  • een cursus alfabetisering.

DUO is verantwoordelijk voor de lening. Bekijk voor welke cursussen en examens u geld kunt lenen op inburgeren.nl.

Maximale hoogte van uw lening

De maximale hoogte van uw lening hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld van de hoogte van uw inkomen.

Doe de rekenhulp op inburgeren.nl als u wilt weten hoeveel geld u maximaal kunt lenen.

Lening aanvragen voor inburgeringsexamen of cursus

U vraagt de lening online aan bij DUO. Als u geld leent, betaalt DUO uw cursus of examen. U krijgt het geld niet op uw rekening.

Wetten en regels

Wet inburgering 2021, artikel 20

Besluit inburgering 2021, artikelen 6.1 t/m 6.5

Regeling inburgering 2021, artikelen 6.1 en 6.2

Heeft u gevonden wat u zocht?