Melden fraude in de zorg

Denkt u dat uw zorgverzekeraar of zorgverlener fraude pleegt? Heeft uw tandarts of arts bijvoorbeeld kosten in rekening gebracht voor een niet uitgevoerde behandeling? Of denkt u dat uw zorgverzekeraar niet vergoedt waar u recht op heeft? Dan kunt u hiervan een melding maken.

Vermoedens van fraude in de zorg melden

U kunt (vermoedens van) fraude in de zorg melden via de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Wetten en regels