Omzetten prestatiebeurs in een gift bij recht op Wajong

Volgt u een opleiding en haalt u uw diploma binnen de diplomatermijn van 10 jaar? Dan hoeft u uw prestatiebeurs niet terug te betalen. Die beurs wordt dan een gift. Wordt u tijdens de diplomatermijn volledig en blijvend arbeidsongeschikt en krijgt u recht op Wajong? Dan kunt u mogelijk uw prestatiebeurs om laten zetten in een gift. Dit heet een ‘Voorziening prestatiebeurs bij Wajong’.

Laatst gecontroleerd op 11 oktober 2022

Read this information in English

Gevolgen voor studiefinanciering bij recht op Wajong

Op de website Duo.nl leest u wat de gevolgen zijn voor uw studiefinanciering bij recht op Wajong.

Omzetting prestatiebeurs in gift aanvragen

U vraagt de Voorziening prestatiebeurs bij Wajong aan bij DUO.

Wet- en regelgeving

Wet studiefinanciering 2000, artikelen 4.13 en 5.15

Heeft u gevonden wat u zocht?