Ontheffing bewaartermijn asbus

Wilt u de as van een overledene kort na een crematie meenemen? Dat kan alleen als de officier van justitie u ontheffing van de bewaartermijn geeft. Zonder die ontheffing moet de asbus minimaal 1 maand in het crematorium blijven.

Wanneer ontheffing bewaartermijn asbus?

Het crematorium moet de as van een overledene 1 maand na crematie bewaren. U kunt alleen in bijzondere omstandigheden daarvan ontheffing krijgen. Bijvoorbeeld als u moet terugreizen naar het buitenland.

Aanvragen ontheffing bewaartermijn asbus

U kunt ontheffing vragen bij de officier van justitie. Dit doet u door een brief te sturen met daarin:

  • de gegevens van de overledene;
  • een kopie van de overlijdensakte;
  • een uitleg waarom u de asbus eerder wilt meenemen.

U moet de ontheffing vragen bij de officier van justitie van de plaats waar de overlijdensakte is ingeschreven in het register.  Op de website van het Openbaar Ministerie ziet u aan welke officier van justitie u de aanvraag om ontheffing van de bewaartermijn moet sturen.

Wetten en regels

Wet op de lijkbezorging