Ontheffing inburgeringsplicht aanvragen

Heeft u een nationaliteit van een land buiten de Europese Unie? En komt u voor lange tijd in Nederland wonen? Dan moet u inburgeren. Soms kunt u ontheffing krijgen van de inburgeringsplicht. Bijvoorbeeld als u heel ziek bent. U hoeft dan geen examen te doen.

Laatst gecontroleerd op 1 januari 2022

Verplicht inburgerexamen of taalexamen NT2 doen

U moet inburgeren als u voor langere tijd in Nederland gaat wonen. Dit houdt in dat u en inburgeringcursus moet volgen. En daarna een inburgeringsexamen doen. Of een staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2).

Mogelijk geen inburgeringsplicht als u ziek bent

Heeft u lichamelijke of geestelijke problemen? En kunt u door uw ziekte of handicap het inburgeringsexamen niet doen? Dan heeft u mogelijk recht op een ontheffing. U vraagt de ontheffing aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Mogelijk geen inburgeringsplicht bij bijzondere omstandigheden

Kunt u om een andere reden niet inburgeren? Dan kunt u misschien een ontheffing wegens bijzondere individuele omstandigheden (BIO) krijgen.

Vrijstelling inburgeringsplicht met Nederlands diploma

Komt u niet in aanmerking voor ontheffing van de inburgeringsplicht? Mogelijk komt u wel in aanmerking voor vrijstelling van de inburgeringsplicht. U moet een Nederlands diploma hebben. 

Wetten en regels

Wet inburgering 2021, artikel 5

Besluit inburgering 2021, artikelen 2.7 en 2.8

Regeling inburgering 2021, hoofdstuk 2, afdeling 2

Heeft u gevonden wat u zocht?