Ontheffing inburgeringsplicht

Komt u van buiten de EU langdurig in Nederland wonen? Dan moet u verplicht inburgeren. Dat betekent dat u een inburgeringsexamen moet doen of een staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2). Soms kunt u ontheffing krijgen van de inburgeringsplicht. U hoeft dan geen examen te doen.

Voorwaarden ontheffing inburgeringsplicht

Om een ontheffing van de inburgeringsplicht te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U kunt bijvoorbeeld ontheffing aanvragen bij ernstige lichamelijke of geestelijke problemen. U vindt alle voorwaarden voor een ontheffing van de inburgeringsplicht op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Ontheffing inburgeringsplicht aanvragen

U vraagt de ontheffing van de inburgeringsplicht aan bij DUO. Op hun website vindt u daarvoor verschillende aanvraagformulieren.

Wetten en regels