Register Niet-bekostigde educatie inzien

In het Register Niet-bekostigde educatie staan alle erkende particuliere scholen voor voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo). Dat zijn scholen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft goedgekeurd. In het register vindt u ook andere erkende scholen die geen geld krijgen van de overheid. Bijvoorbeeld scholen die Nederlandse les geven.

Laatst gecontroleerd op 26 augustus 2022

Read this information in English

Register inzien

Het ministerie van OCW maakt elk jaar het Register Niet-bekostigde educatie bekend.

Wetten en regels

Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 6a.1.1

Heeft u gevonden wat u zocht?