Schadevergoeding aanvragen na onrechtmatig besluit door overheid

Heeft u schade geleden door een onrechtmatig besluit van de overheid? Bijvoorbeeld als een aanvraag om een uitkering ten onrechte is afgewezen? Of heeft u schade omdat de overheid te lang heeft gewacht met het nemen van een besluit? Dan kunt u naar de rechter stappen voor een schadevergoeding.

Read this information in English

Verzoek schadevergoeding indienen

Een verzoek om schadevergoeding stuurt u eerst naar de overheidsinstantie die het besluit heeft genomen. Wordt uw verzoek afgewezen? Of kunt u het niet eens worden over de hoogte van de vergoeding? Dan kunt u uw verzoek naar de rechter sturen.

Bevoegde rechter voor schadevergoeding

Bij welke rechter u uw verzoek om schadevergoeding moet indienen, hangt af van het onderwerp en het bedrag van uw claim. U kunt of naar de bestuursrechter. Of naar de burgerlijke rechter.

Wetten en regels

Algemene wet bestuursrecht (schadevergoeding)