Schadevergoeding bij onrechtmatig besluit door overheid

Heeft u schade geleden door een onrechtmatig besluit van de overheid? Bijvoorbeeld als een aanvraag om een uitkering ten onrechte is afgewezen? Dan kunt u naar de rechter stappen voor een schadevergoeding.

Verzoek schadevergoeding indienen

Een verzoek om schadevergoeding dient u eerst in bij de overheidsinstantie die het besluit heeft genomen. Wordt uw verzoek afgewezen of kunt u het niet eens worden over de hoogte van de vergoeding? Dan kunt u uw verzoek aan de rechter voorleggen.

Bevoegde rechter voor schadevergoeding

Bij welke rechter u uw verzoek om schadevergoeding moet indienen, hangt af van het onderwerp en het bedrag van uw claim. U kunt of naar de bestuursrechter. Of naar de burgerlijke rechter.

Wetten en regels