Schadevergoeding Waarborgfonds mijnbouwschade aanvragen

Heeft u schade aan uw woning of land? En komt dit door mijnbouw? Dan kunt u voor een schadevergoeding terecht bij de mijnbouwonderneming. In sommige gevallen kunt u een schadevergoeding krijgen uit het Waarborgfonds mijnbouwschade. Bijvoorbeeld als de mijnbouwonderneming failliet is.

Voorwaarden schadevergoeding Waarborgfonds mijnbouwschade

Voorwaarden om een schadevergoeding uit het Waarborgfonds te krijgen, zijn:

  • U bent een particulier.
  • U heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen.
  • De mijnbouw vond plaats in een gebied dat in de bijlage van de Mijnbouwwet staat.

Daarnaast geldt een van deze situaties:

  • De mijnbouwondernemer is failliet of heeft financiële problemen.
  • De mijnbouwondernemer is overleden of het bedrijf bestaat niet meer.

Advies Technische commissie bodembeweging

Wilt u schadevergoeding aanvragen uit het Waarborgfonds? Dan moet u eerst een advies vragen aan de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). Die onderzoekt of uw schade het gevolg is van mijnbouw.

Advies Tcbb aanvragen

U moet uw advies aan de Tcbb aanvragen binnen 3 maanden nadat de mijnbouwondernemer:

  • failliet is gegaan;
  • uitstel van betaling heeft gekregen;
  • tot de schuldsanering is toegelaten;
  • is gestopt;
  • is overleden.

Was u niet op de hoogte van deze omstandigheden? Wist u bijvoorbeeld niet dat de mijnbouwonderneming failliet is gegaan? Dan moet u het advies aanvragen binnen 3 maanden nadat u de schade opmerkte. Of de schade had kunnen opmerken.

Schadevergoeding aanvragen

U vraagt de schadevergoeding uit het Waarborgfonds mijnbouwschade aan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. U doet dit binnen 3 maanden nadat u het advies van de Tcbb heeft ontvangen. Het advies stuurt u mee met het verzoek om schadevergoeding.

Wetten en regels