Schadevergoeding Waarborgfonds mijnbouwschade aanvragen

Heeft u schade aan uw woning of land door mijnbouw? Dan kunt u een schadevergoeding vragen bij de mijnbouwonderneming. Is dat niet (meer) mogelijk? Ga dan na of u een schadevergoeding kunt krijgen uit het Waarborgfonds mijnbouwschade.

Voorwaarden schadevergoeding Waarborgfonds mijnbouwschade

Om een schadevergoeding uit het Waarborgfonds te krijgen, moet u voldoen aan de voorwaarden. U bent bijvoorbeeld een particulier. En u heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen.

Daarnaast geldt 1 van deze situaties:

  • De mijnbouwondernemer is failliet of heeft financiële problemen.
  • De mijnbouwondernemer is overleden of het bedrijf bestaat niet meer.

Lees alle voorwaarden in hoofdstuk 9 van de Mijnbouwwet.

Schadevergoeding aanvragen

U vraagt de schadevergoeding uit het Waarborgfonds mijnbouwschade aan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. U doet dit via een e-mail of een brief.

Wetten en regels

Mijnbouwwet, hoofdstuk 9

Mijnbouwbesluit, hoofdstuk 8

Mijnbouwregeling, artikel 13.1