Schadevergoeding Waarborgfonds mijnbouwschade

Heeft u schade aan uw woning of land en is dit veroorzaakt door mijnbouw? Dan kunt u voor een schadevergoeding terecht bij de mijnbouwonderneming. In sommige gevallen kunt u een schadevergoeding krijgen uit het Waarborgfonds mijnbouwschade. Bijvoorbeeld als de mijnbouwonderneming failliet is.

Voorwaarden schadevergoeding Waarborgfonds mijnbouwschade

Om een schadevergoeding uit het Waarborgfonds mijnbouwschade te krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent een particulier.
  • U heeft uw schade nog niet op een andere manier vergoed gekregen.
  • De mijnbouwactiviteiten vonden plaats in het gebied zoals omschreven in de bijlage van de Mijnbouwwet.

Daarnaast is een van deze situaties van toepassing:

  • De mijnbouwondernemer is failliet gegaan of heeft financiële problemen.
  • De mijnbouwondernemer is overleden of het bedrijf bestaat niet meer.

Advies Technische commissie bodembeweging

Voordat u schadevergoeding kunt aanvragen uit het Waarborgfonds, moet u eerst een advies vragen aan de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). Die onderzoekt of uw schade het gevolg is van mijnbouw.

Advies Tcbb aanvragen

U moet uw advies aan de Tcbb vragen binnen 3 maanden nadat de mijnbouwondernemer:

  • failliet is gegaan;
  • uitstel van betaling heeft gekregen;
  • tot de schuldsanering is toegelaten;
  • is gestopt;
  • is overleden.

Was u niet op de hoogte van deze omstandigheden? Wist u bijvoorbeeld niet dat de mijnbouwonderneming failliet is gegaan? Dan moet u het advies bij Tcbb aanvragen binnen 3 maanden nadat u op de hoogte bent gekomen van de schade of dat had kunnen zijn.

Schadevergoeding aanvragen

U vraagt de schadevergoeding uit het Waarborgfonds mijnbouwschade aan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. U moet dit doen binnen 3 maanden nadat u het advies van de Tccb heeft ontvangen. Het advies stuurt u mee met het verzoek om schadevergoeding.

Wetten en regels