Subsidie voor herbestemming van een monument aanvragen

Bezit u een monument en wilt u het monument een andere bestemming geven? Wilt u bijvoorbeeld een kerk verbouwen tot een winkel? Dan kunt u een herbestemmingssubsidie aanvragen. Met deze subsidie kunt u onderzoeken of herbestemming mogelijk is. En u kunt de subsidie gebruiken om het bouwwerk in de tussentijd wind- en waterdicht te houden.

Voorwaarden herbestemmingssubsidie

Om een herbestemmingssubsidie te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U bent bijvoorbeeld nog niet begonnen met werkzaamheden om uw pand een andere bestemming te geven. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een herbestemmingssubsidie? Dit kunt u lezen op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Herbestemmingssubsidie aanvragen

U kunt de subsidie voor de herbestemming van een monument aanvragen bij de RCE.

Wetten en regels

Erfgoedwet, artikel 7.3

Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten