Subsidie voor het in stand houden van een rijksmonument (geen woonhuis) aanvragen

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat geen woonhuis is? Zoals een klooster, molen of vuurtoren? Dan kunt u een subsidie instandhouding monumenten (Sim) aanvragen. Deze subsidie is bedoeld om het rijksmonument in goede staat te houden.

Voorwaarden subsidie instandhouding monument

Om een instandhoudingssubsidie te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U bent bijvoorbeeld nog niet begonnen met de werkzaamheden aan uw pand. U vindt meer informatie over de instandhoudingssubsidie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Subsidie instandhouding monument aanvragen

U vraagt de subsidie digitaal aan bij de RCE. U kunt tegelijkertijd ook subsidie voor het uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek aanvragen.

Wetten en regels

Erfgoedwet, artikel 7.3

Subsidieregeling instandhouding monumenten