Tegemoetkoming voor asbestslachtoffers aanvragen

Bent u ziek geworden door het werken met asbest? Of door de werkkleding van een huisgenoot? Dan kunt u een financiële vergoeding krijgen. U kunt ook een tegemoetkoming krijgen als u als particulier in een privésituatie ziek bent geworden door asbest.

Vergoeding asbestslachtoffers

De financiële tegemoetkoming is voor mensen die de ziekte maligne mesothelioom of asbestose hebben gekregen door blootstelling aan asbest. Er is een vergoeding voor:

  • werknemers en hun huisgenoten die ziek zijn geworden door asbest (TAS-regeling);
  • particulieren die in een privésituatie ziek zijn geworden door asbest (TNS-regeling).

Voorwaarden financiële tegemoetkoming

Om een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U heeft bijvoorbeeld niet al een schadevergoeding ontvangen. U vindt alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voor asbestslachtoffers op de website van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

Tegemoetkoming asbestslachtoffers aanvragen

U vraagt de tegemoetkoming aan via het IAS. Op hun website vindt u:

Het IAS adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over uw aanvraag. De SVB beslist of u de tegemoetkoming krijgt.

Wetten en regels

Kaderwet SZW subsidies

Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014

Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose