Leerling toelaten tot het speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap of stoornis hebben. Uw kind moet toestemming krijgen om speciaal onderwijs te volgen. Dit is een toelaatbaarheidsverklaring. Voor slechtziende, blinde, slechthorende of dove kinderen gelden andere toelatingsregels.

Laatst gecontroleerd op 28 december 2021

Read this information in English

Toelaatbaarheidsverklaring

Is uw kind verstandelijk gehandicapt of langdurig ziek? Of heeft u kind een stoornis of gedragsproblemen? Dan heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Dit is een bewijs dat uw kind recht geeft op een plek in het speciaal onderwijs. De school voor speciaal onderwijs vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband bestaat uit een samenwerking tussen gewone scholen en scholen uit het speciaal onderwijs uit een bepaalde regio.

Toelating slechtziende, blinde, slechthorende, dove kinderen

Is uw kind slechtziend of blind? Of slechthorend of doof? Dan onderzoekt de Commissie van Onderzoek (CvO) van de school of uw kind speciaal onderwijs mag volgen. In deze commissie zitten onder andere een leerkracht, spraaktaaldeskundige en een maatschappelijk werker.

Wetten en regels

Wet op de expertisecentra, artikelen 40 en 41

Wet op het primair onderwijs, artikel 40

Heeft u gevonden wat u zocht?