Wat is de rol van de onderwijsconsulent in het (speciaal) onderwijs?

De onderwijsconsulent helpt u een geschikte school voor uw kind te vinden. Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. De onderwijsconsulent helpt u ook als u het niet eens bent met een besluit van de school.

Hulp bij het vinden van een school

Kan het samenwerkingsverband u niet helpen een school te vinden? Dan kunt u terecht bij de onderwijsconsulent. U hoeft niet te betalen voor advies en bemiddeling door een onderwijsconsulent.

Hulp op school

Onderwijsconsulenten kunnen ouders, leerlingen en scholen helpen wanneer sprake is van minimaal één van de onderstaande situaties:

  • De leerling zit langer dan 4 weken thuis zonder uitzicht op een onderwijsplek. Bijvoorbeeld door een schorsing.
  • Er is extra ondersteuning of begeleiding nodig van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte.
  • Er is hulp nodig bij het opstellen van het onderwijsprogramma voor een leerling.

Voorwaarden hulp vragen aan onderwijsconsulent

Voordat u een onderwijsconsulent inschakelt, moet er:

  • een gesprek zijn geweest met de leerkracht of met de directie van de school;
  • contact zijn geweest met het samenwerkingsverband passend onderwijs.