Toestemming voor bijzondere activiteiten in luchtruim bij Luchthaven (kleine ballon oplaten)

U heeft meestal toestemming nodig als u een ballon of ballons in de buurt van een Luchthaven wilt oplaten.

Toestemming aan luchtverkeersleidingsdienst vragen

U wilt de ballon(s) oplaten bij een luchthaven waar luchtverkeersleiding het vliegverkeer regelt? En is dit 8 kilometer binnen de grens van die luchthaven? Dan heeft u toestemming nodig van de luchtverkeersleiding van deze gecontroleerde luchthaven.

De toestemming kan worden geweigerd als het luchtverkeer verstoord kan worden. Bijvoorbeeld als de windrichting de vaart van de ballon(s) beïnvloed.

Havenmeester luchthaven informeren

Bij niet-gecontroleerde burgerluchthavens moet u de havenmeester op de hoogte stellen. Dit doet u uiterlijk 2 uur voor het oplaten van de ballon(s). Dit geldt als u de ballon(s) binnen 3 kilometer van de grens van de luchthaven wil oplaten. 
De havenmeester kan aanwijzingen geven om te voorkomen dat het luchthavenverkeer wordt verstoord of in gevaar gebracht.

Informeren gebruikers zweefvliegterrein

U moet met gebruikers van zweefvliegterreinen vooraf overleggen. Dit geldt als u de ballon(s) op wil laten binnen 3 kilometer van de grens van het zweefvliegterrein.

Voor welke typen ballons geldt dit?

De regels gelden voor:

  • Kleine vrije ballon
    een ballon of combinatie van ballons van ten hoogste 2 m of met een inhoud van ten hoogste 4 m³.

  • Sfeerballon 
    kleine vrije ballon, of combinatie van kleine vrije ballons, waarvan de hoogte of de breedte niet meer dan 75 cm bedraagt.

Wet- en regelgeving