Uitkering uit de consignatiekas aanvragen

In de ‘consignatiekas’ zit geld dat in bewaring is gegeven aan het ministerie van Financiën. Het geld komt bijvoorbeeld uit een faillissement of een erfenis. U kunt in de consignatiekas zoeken of u recht heeft op een bedrag.

Recht op geld uit consignatiekas

Wilt u controleren of u een uitkering uit de consignatiekas kunt krijgen? U kunt hiervoor het zoekformulier consignatiekas gebruiken.

Claim indienen op bedrag uit consignatiekas

Heeft u recht op geld uit de consignatiekas? Dien dan een claim in bij het ministerie van Financiën. U moet bewijzen dat u recht heeft op het bedrag. Bijvoorbeeld door het meesturen van een testament.

Wetten en regels

Wet op de consignatie van gelden

Beschikking consignatie van gelden