Uittreksel uit gezagsregister aanvragen

Wilt u een uittreksel uit het gezagsregister ontvangen? Dan kunt u dit aanvragen bij de rechtbank. U heeft bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u wilt aantonen wie het ouderlijk gezag heeft over uw kind.

Laatst gecontroleerd op 17 augustus 2021

Wat er in het gezagsregister staat

In het gezagsregister staan rechterlijke beslissingen over het gezag van een minderjarig kind. Ook bevat het gezagsregister aantekeningen over:

  • het gezamenlijk gezag van ongehuwde ouders;
  • wie het gezag krijgt na overlijden van de ouders.

Uittreksel gezagsregister aanvragen

vraagt een uittreksel uit het gezagsregister schriftelijk aan bij een rechtbank bij u in de buurt. U hoeft hier niet voor te betalen.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 1, artikel 244

Besluit gezagsregisters

Heeft u gevonden wat u zocht?