Vakantie-uren opnemen

Als werknemer heeft u in Nederland recht op vakantie. Het aantal vakantie-uren hangt af van het aantal uren dat u werkt. De opname van uw vakantie-uren stemt u af met uw werkgever.

Laatst gecontroleerd op 15 september 2021

Read this information in English

Opbouw vakantiedagen

U heeft jaarlijks recht op een aantal vakantiedagen. Dit is minimaal 4 keer het aantal uren dat u wekelijks werkt. Werkt u bijvoorbeeld elke week 40 uur? Dan heeft u elk jaar recht op 160 vakantie-uren. Dit zijn wettelijke vakantie-uren. Heeft uw werkgever meer vakantie-uren met u en uw collega’s afgesproken? Dat zijn dan bovenwettelijke vakantie-uren.

Heeft u een nulurencontract? Dan heeft u ook recht op vakantie-uren. Vraag aan uw werkgever hoe uw vakantie-uren worden berekend.

Opbouw vakantie-uren bij ziekte of uitkering

U bouwt niet alleen vakantie-uren op als u werkt. Maar ook als u ziek bent. Of tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ook bij langdurend zorgverlof en aanvullend geboorteverlof.

Opnemen vakantie-uren

Wilt u uw vakantie-uren opnemen? Dan stemt u dit af met uw werkgever. Wanneer mag u werkgever bezwaar maken? Dit mag alleen als de organisatie door uw vakantie in grote problemen komt.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 7, afdeling 3

Heeft u gevonden wat u zocht?