Vergoeding psychotherapie voor naoorlogse generatie (Tvp) aanvragen

Heeft u psychische klachten die te maken hebben met de oorlogservaringen van uw ouders of andere opvoeders? En vergoedt uw zorgverzekeraar niet alle kosten van de psychotherapie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie naoorlogse generatie (Tvp). Dit is een kostenvergoeding voor psychotherapie voor kinderen van oorlogsgetroffenen.

Voorwaarden Tvp

Om een vergoeding te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld dat u in Nederland woont. U vindt alle voorwaarden voor de Tvp op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Tvp aanvragen

U vraagt de Tvp schriftelijk aan bij de SVB, afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen.

Wetten en regels

Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie