Vergoeding uit Depositogarantiestelsel (DGS) aanvragen bij faillissement bank

Als uw bank failliet gaat, bent u niet al uw banktegoeden kwijt. De meeste banken vallen onder het depositogarantiestelsel. De maximale vergoeding bedraagt dan € 100.000 per rekeninghouder, per bank.

Laatst gecontroleerd op 10 augustus 2021

Read this information in English

Vergoeding uit depositogarantiestelsel

Vrijwel alle spaarrekeningen, lopende rekeningen en termijndeposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel. Geld dat op een zogeheten achtergestelde deposito staat, valt niet onder de dekking van het depositogarantiestelsel. Aandelen of obligaties ook niet.

Voorwaarden voor uitkering uit depositogarantiestelsel

Om een vergoeding uit het depositogarantiestelsel te kunnen krijgen, gelden deze voorwaarden:

  • uw bank heeft een Nederlandse bankvergunning. In het register depositogarantiestelsel staat voor welke banken dit geldt;
  • uw tegoeden vallen onder het depositogarantiestelsel.

Vergoeding depositogarantiestelsel aanvragen

Is uw bank failliet verklaard? Dan maakt De Nederlandsche Bank (DNB) bekend wanneer en hoe u de vergoeding kunt aanvragen. In de landelijke dagbladen wordt dit ook bekendgemaakt.

Wetten en regels

Wet op het financieel toezicht, artikel 3:259

Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (Depositogarantiestelsel)

Heeft u gevonden wat u zocht?