Verlaging maandbedrag aflossing studieschuld aanvragen

Heeft u tijdens uw studie een studieschuld opgebouwd? En heeft u problemen met terugbetalen? Bijvoorbeeld omdat uw inkomen is gewijzigd? Dan mag u misschien per maand een lager bedrag aflossen. Dit hangt van uw inkomen af.

Laatst gecontroleerd op 1 augustus 2023

Read this information in English

Bepalen nieuw maandbedrag studieschuld

Als u bij DUO om verlaging van het maandbedrag vraagt, berekent DUO hoeveel u per maand kunt aflossen. Dit gebeurt op basis van uw inkomen van 2 jaar geleden. Is uw inkomen plotseling minder geworden? Dan kunt u DUO vragen bij de berekening uit te gaan van het vorige of huidige jaar.

Komt uit de berekening een lager bedrag dan wat u nu aflost? Dan verlaagt DUO het bedrag per maand.

Het nieuwe bedrag is 1 jaar geldig. Na een jaar wordt uw situatie opnieuw bekeken.

Verlaging maandbedrag studieschuld aanvragen

U kunt verlaging van het maandbedrag aanvragen bij DUO. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Wetten en regels

Wet studiefinanciering 2000, artikel 6.12