Verlenging inburgeringstermijn aanvragen

Komt u voor lange tijd in Nederland wonen? En heeft u de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie (EU)? Dan moet u inburgeren. U heeft 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn. Soms kunt u extra tijd krijgen. Bijvoorbeeld als u ziek bent.

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022

Read this information in English

Voorwaarden verlenging inburgeringstermijn

U kunt extra tijd vragen voor uw inburgering in de volgende gevallen:

Extra tijd aanvragen

U vraagt de verlenging van de inburgeringstermijn aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Wetten en regels

Wet inburgering 2021, artikel 12

Besluit inburgering 2021, artikel 4.3 en 4.4

Regeling inburgering 2021, artikel 4.1

Heeft u gevonden wat u zocht?